Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ

Egy környezetbarát hely, baráti környezetben.

Egy környezetbarát hely, baráti környezetben.
  Komplex fenntarthatóság mintaprojekt a projekt által keletkezett megtakarítások kimutatása

„Komplex fenntarthatóság” mintaprojekt a
Balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói Otthonban

"Kevesebb víz, hulladék, energia, több megtakarítás, tisztább jövő."

Célok

Hosszútávú célunk, hogy a

 • társadalomban, és az evangélikus egyházban minél szélesebb körben tudatosuljon a környezeti fenntarthatóság, mint értékrend,
 • ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint
 • javuljon a különböző, fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és  használata.

Közvetlen célunk a balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói otthon

 • energetikai (energia és klímatudatosság, megújuló erőforrások használata),
 • vízfelhasználási,
 • hulladékkezelési (szelektív gyűjtés és hulladék megelőzés), és
 • kerékpár használati fejlesztése hogy az mintául szolgáljon a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetően és csökkenjen az otthon környezetterhelése a megelőző környezetvédelmi megoldások alkalmazásával.

 További közvetlen célunk,

 • komplex, az érintettek aktív részvételén alapuló kommunikációs kampánnyal
 • a település és a kistérség lakói, az otthon látogatói, illetve az evangélikus intézmények, gyülekezetek vezetői számára
 • a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása,
 • a kevéssé ismert, azonban a gyakorlatba ténylegesen átültethető megoldások, környezettudatos magatartás népszerűsítése, alkalmazásának, megértésének, elérésének egyszerűsítése, és
 • a helyi együttműködések erősítése.

 

A projekt céljait a KEOP 6.2.0/B-I: Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása” mintaprojekt típussal tervezzük elérni.

Előzmények

 • A projekt előkészítéséhez Ökológia Térkép készült, a KÖVET-INEM Hungária által közzétett, Heinz-Werner Engel által készített „Öko-térképezés” című kiadvány útmutatásai alapján.
 • Az Ökológiai Térkép szerint a beavatkozásokat az alábbi három szempont szerint kell megtervezni:
 • Környezeti terhelés csökkentése, fenntarthatóbb anyag és költséghatékony működés, környezeti tudatosság növelése.

Tevékenységek

 • Hulladék, víz és energetikai megtakarítást célzó fejlesztések
 • Kommunikációs tevékenységek
 • Projekt lebonyolítás

A projekt kötelező része legalább 20%-os (kg-ban mért) hulladék megtakarítást eredményező fejlesztés

A hulladék megtakarítás céljait 2 féle beavatkozással tervezzük elérni:

1. Hulladék keletkezés megelőzése:

A dolgozókat, illetve a vendégeket folyamatszabályozással, illetve tudatos, anyagtakarékos szemlélet kialakításával vonjuk be a kitűzött cél elérésébe. A beszerzéseknél törekszünk a nagyobb kiszerelésű, takarékos csomagolású termékek beszerzésére.

2. Hulladékhasznosítás: A szelektív gyűjtés bevezetésével a keletkezett hulladék 50%-át hasznosítjuk, nyersanyagként értékesítjük az üveget, a műanyagot, a fémet és a papírt, a zöldhulladékot komposztáljuk, az így keletkező szerves trágyával az Otthon földjét javítjuk.

Vállalás: 8050 kg csökkenés, a jelenlegi 13.417 kg 60%-a.

A projekt kötelező része legalább 20%-os (m3-ben mért) ivóvíz megtakarítást eredményező fejlesztés

A kötelezően előírt vízmegtakarítást három fejlesztés keretében tervezzük elérni.

1. Víztakarékos eljárások bevezetése:

A vízfelhasználás csökkentése a felhasználók tudatosságának növelésével, a termelési folyamatok (főzés-mosás, takarítás) szabályozásával. Az összes vízfelhasználás 3%-a takarítható így meg.

2. Esővíz hasznosítás:

Az Otthon épületeinek tetőfelületeiről, az éves csapadékvíz hozam figyelembe vételével 550 m3/év vízmennyiség levezetése szükséges. A tapasztalat alapján a lehulló esővíz éves mennyiség mintegy 60 százalékának megfelelő 330 m3/év mennyiség hasznosítható szürkevízként (a toalettek hazsnálatánál), ez az éves vízfelhasználás 25 %-a.

3. Víztakarékos berendezések beépítése:

Az alkalmazott Waterman’s perlátorok, zuhanyrózsák beépítésével a mosdókban-zuhanyzókban használt víz tekintetében (az összes felhasználás 60%-a) mintegy 20%-os megtakarítást érünk el, ez az összes felhasználás 12%-a.

Vállalás: 513 m3 (a jelenlegi összesen felhasznált 1234 m3 40%-a)

A projekt kötelező része az ivóvíz és hulladék megtakarítás mérése

Ivóvíz felhasználás mérése:

Az ivóvíz felhasználás mérését a hivatalos, OMH akkreditált víz mérőórák folyamatos leolvasásával végezzük. A leolvasás napi rendszerességű, az adatok feldolgozását (összesítését) adatkezelő program segítségével végezzük.

Hulladék csökkenésének mérése:

A keletkezett hulladék csökkenésének mérését a projekt keretében beszerzett mérlegen végezzük napi rendszerességgel. A keletkezett hulladékok fajta szerinti mérése a keletkezéskor-szelektáláskor, illetve az elszállításkor is mérésre kerül, így egyrészt biztosítjuk a belső monitoringot, illetve az adatok helytállóságát.

Az adatok feldolgozását-kezelését-összesítését adatkezelő programmal végezzük. A napi (heti, havi, éves) összesítések, és az ehhez kapcsolódó víz, hulladék és pénzügyi megtakarítások megjelennek a projekt helyszínén az épületen belül és kívül elhelyezett tájékoztató táblákon is.

A projekt kötelező része a szelektív hulladékgyűjtés épületen belüli megoldása és az elszállítás megszervezése.

Szelektív gyűjtés bevezetése:

 • Szelektív gyűjtési rendszer kialakítása, tájokoztatás feltételeinek megteremtése (táblák, öntapadós matricák és leírások - házirend), a vendégek felkészítése a rendszer használatára (érkezéskor tájékoztató).
 • Szeletív gyűjtés tárgyi feltételeinek megteremtése (épületen belüli gyűjtő és tárolóedények beszerzése, elhelyezése.
 • A szelektíven gyűjtött hulladék raktározásának, elszállításának feltételeinek megteremtése (bálázógép beszerzése, tárolóhely kialakítás, szerződéskötés hasznosítóval, szállítóval).

A projekt kötelező része kerékpártároló kialakítása.

 • Az épülethez tartozó jelenleg fedetlen pergola beépítésével mintegy 68 m2-es zárható, időjárás és lopásvédelmet biztosító, az Otthon kerékpárforgalmát befogadó tároló alakul ki.
 • A fejlesztés keretében 10 db túrakerékpár kerül beszerzésre, amelyet ingyenesen bocsátunk a vendégek rendelkezésére.

A projekt választható része a fűtési/hűtési energia megtakarítását célzó fejlesztés

 • Az otthon jelenleg nem klimatizált, azonban évek óta tervben van az ebédlő, a folyosók, illetve a konferenciaterem klima-technikai fejlesztése.
 • A tervbe vett hagyományos, légbefúvásos klima berendezés helyett jelen projekt keretében energia és költséghatékony Haaz armatúra falhűtő-fűtő rendszer kerül kiépítésre, a pályázó által biztosított saját erő terhére (a 40%-os költséghatár betartása miatt).
 • A megtakarítás a hagyományos rendszerhez képest (a hűtendő területek, légmennyiség tekintetében éves szinten mintegy 5000 kwh óra felhasználás jelentkezne) 40%-al hatékonyabban valósítja meg a terek hűtését-fűtését.

A projektnek választható része az elektromos energia megtakarítását célzó fejlesztés

Az elektromos energia megtakarítás érdekében két területen valósul meg fejlesztés:

 • Energiatakarékos világítótestek használata, 100 db Led izzók beszerelése a közösségi terekbe-folyosókra. (jelenleg a 100 db hagyományos 15 w fogyasztású energiatakarékos izzó évi 200 napon napi 10 órában összesen 3000 kWh fogyasztást produkál, az izzócserével ez ennek 40%-ára csökkenthető – 1200 kWh-ra)
 • Időkapcsoló beszerelése az éjszakai fényhez, a felkapcsolt világítás így meghatározott idő elteltével programozottan kialszik. Ezzel az üzemidő, és így a fogyasztás 80%-os csökkenését lehet elérni. (a fenti 1200 kwh helyett 240 kWh) 

A fenti fejlesztések mellett hangsúlyt helyezünk a tudatos, takarékos energiafelhasználás kialakítására mind a dolgozók, mind az Otthon vendégei körében. 

Vállalás:  2760 Kwh megtakarítás

A projektnek választható része a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

A megújuló energia felhasználását  a következő fejlesztések keretében tervezzük:

1. Napkollektoros használati melegvíz előállító rendszer kiépítése előállított energia mennyisége: 40 m2 kollektorfelület* 1400 kWh/év/m2 = 56000 kWh ( az éves gázfelhasználásból adódó 259.600 KWh 21,5%-a)

2. Kazánház kialakítása, és pelletüzemű kazán  a napenergiával nem kiváltható gázhoz (203.600 kWh-hoz) képest 30 %- al hatékonyabb, nullértékű co2 kibocsátás).

3. Hálózati napelem rendszer kialakítása. 30 m2 felület 110 Kwh/év/m2= 3300 kWh

Indikátor: Fűtési energia felhasználás csökkenés:

Vállalás: 56.000 kWh

Indikátor: Elektromos energia felhasználás csökkenés:

Vállalás: 3.300 kWh

Energetikai fejlesztés esetén a projekt kötelező része az energia megtakarítás mérése és az épület energiafogyasztásának hitelesítése

Energia megtakarítás mérésére vonatkozó fejlesztés:

 • A megtakarítások nyilvántartásához sor kerül a mérőrendszer kialakítására, digitális mérő és dokumentációs eszköz beszerzésére (napelemes rendszer), beszerelésére.
 • Az egyéb villamos energia és a fűtési energia megtakarítás mérése indirekt módon, a szolgáltató által OMH akkreditált mérőórák adatainak rögzítésével történik.
 • A fejlesztés keretében energiatanúsítványt készíttetünk.

Kommunikáció

A projektben tervezett rendezvényeken, tájékoztatókon a projekt kommunikációs felületein a fő kommunikációs üzenetünkkel

„Kevesebb víz, hulladék, energia - több megtakarítás - tisztább jövő”

 a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségünket prezentáljuk.

Tájékoztató – népszerűsítő anyagok-kommunikációs csatornák:

 • Fenntartható megoldások információs könyv összeállítása.
 • Dinamikus akadálymentesített honlap
 • Tájékoztató film (30’)
 • Bel és kültéri a víz, energia, hulladék és az ebből fakadó pénzügyi megtakarítást bemutató tájékoztató táblák
 • Sajtómegjelenések 12 hónapon keresztül havi rendszerességgel az Evangélikus Élet hetilapban.

Rendezvények:

 • Megnyitó/átadó konferencia
 • Képzés-előadás (gyülekezetek, intézményi vezetők, pedagógusok)  3 rendezvény (3*40 fő)
 • 80 csoportnak bemutató előadás tartása az otthonban történt fejlesztésekről, előadói díj:
 • 10 db nyári road-show  a strandon
 • Gyülekezeti tájékoztatók szervezése a konvergencia régiókban, a 3 egyházkerületben 15 db

Megvalósítás ideje:

2010. 10. 01.- 2011. 12. 31.

Beruházás az őszi – téli - tavaszi időszakban

Kommunikáció 2011-ben

Pénzügyi adatok:

 

Projekt összköltségvetése: 55 429 931 Ft (100 %)

Támogatás: 52 658 434 Ft (95%)

foglalás meghirdetett programokra foglalás csoportok számára

online foglalás feliratkozás hírlevélre

Evangélikus.hu Luther Kiadó facebook oldalunk
Minden jog fenntartva. © 2011-2021 Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó